Arvot ja säännöt

Arvot

Haasteellisuus. Hankkeen tulisi tarjota fyysisiä ja psyykkisiä haasteita suhteessa hakijan omaan aikaisempaan kiipeilyhistoriaan, suhteessa hakijan edustamaan sosiaaliseen ryhmään ja muuhun suomalaiseen kiipeilyyn. Haasteellisuus voi muodostua projektin pituudesta, vaikeudesta, korkeudesta, maantieteellisestä sijainnista tai muista vastaavanlaisista elementeistä.

Rehellisyys ja riskinhallinta. Hakijoiden tulee olla rehellisiä sekä itseään että muita kohtaan. Rehellisyys omasta kokemuksesta ja kunnosta, vallitsevista olosuhteista ja projektin haasteellisuudesta, luo turvalliset ja realistiset puitteet projektin toteutumiselle. Ehdotetun projektin on oltava luonnollista progressiota hakijoiden aikaisemmalle kiipeilykokemukselle.

Tyyli ja urheiluhenkisyys. Hankkeen tulee osoittaa hyvää tyyliä ja urheiluhenkisyyttä. Hyvään tyyliin kuuluu mm. luontoarvojen kunnioittaminen, itsenäinen toiminta sekä kiipeilyetiketin esimerkillinen noudattaminen. Urheiluhenkisyydellä tarkoitetaan kanssakiipeilijöiden kannustamista ja auttamista, paikallisten kulttuurien kunnioittamista ja yleisesti reilua ja positiivista asennetta muita ihmisiä kohtaan.

Omaperäisyys ja luovuus. Hankkeen tulee olla omaperäinen ja luova. Kyse voi olla uudesta tyylistä, ensinoususta, vähemmän tunnetusta maantieteellisestä paikasta tai muusta lajia edistävästä kehityksestä.

Säännöt

1 Hakuoikeus

 • Apurahaa haetaan kiipeilyyn liittyvälle henkilökohtaiselle tai yleishyödylliselle hankkeelle, joka toteutetaan n. 15 kuukauden sisällä haun päättymisestä.
 • Hakijoiksi kelpaavat Suomen kansalaiset tai Suomessa pysyvästi asuvat muiden maiden kansalaiset, poislukien apurahojen jakamisesta päättävät henkilöt sekä heidän lähiomaisensa. Hakea voi yksin tai ryhmänä. Sama kokoonpano saa jättää vain yhden hakemuksen. Alle 18-vuotiaat hakijat tarvitsevat hakemukseensa huoltajansa luvan.
 • Apurahaa ei voi hakea kaupallisille retkikunnille, muutoin kaupalliseen toimintaan tai kilpailumatkoille.

2 Hakeminen

3 Päätökset

 • Apurahojen jakamisesta päättää 3-5 -henkinen raati. Raadin kokoonpano vaihtelee vuosittain.
 • Raati arvioi hakemukset perustuen apurahan listattuihin arvoihin. Raati voi halutessaan myöntää koko apurahan yhdelle hankkeelle, jakaa sen useammalle hankkeelle tai jättää kokonaan jakamatta. Raadin valinnan hyväksyy Suomen Alppikerho ry:n hallitus.

4 Apurahan saajan velvollisuudet

 • Apurahan saajien on raportoitava hankkeen etenemisestä vähintään neljän kuukauden välein apurahaorganisaatiolle. Raportoinnin voi suorittaa  suoraan tai sosiaalisen median kautta. Raportointia voidaan käyttää yhteistyöyritysten näkyvyyden lisäämiseen.
 • Hankkeen toteutumisen jälkeen apurahan saajien on oltava valmiita esittelemään hankkeen kulku seuraavan vuoden apurahojen julkistamistilaisuudessa.
 • Mikäli hanke peruuntuu, apurahan saajan on palautettava saatu apuraha. Hankkeen epäonnistuessa hyvästä yrityksestä huolimatta saatuja apurahoja ei tarvitse palauttaa.
 • Apurahan saajan kanssa sovitaan palkinnon luovutuksesta, ehdoista ja maksuaikataulusta erikseen kirjallisesti.
 • Apurahan saajan on itse ilmoitettava apuraha verottajalle.

5 Vuoden 2024 päivämäärät ja jaettava rahasumma

 • Vuonna 2024 jaettava stipendisumma ilmoitetaan myöhemmin. Summa voidaan jakaa useamman hankkeen kesken.
 • Hakuaika alkaa syys-lokakuussa
 • Voittajat julkistetaan marraskuussa
 • Tuettava kiipeilyhanke on toteutettava 1.3.2026 mennessä