Arvot

Haasteellisuus. Hankkeen tulisi tarjoa fyysisiä ja psyykkisiä haasteita suhteessa hakijan omaan aikaisempaan kiipeilyhistoriaan, suhteessa hakijan edustamaan sosiaaliseen ryhmään ja muuhun suomalaiseen kiipeilyyn. Haasteellisuus voi muodostua projektin pituudesta, vaikeudesta, korkeudesta, maantieteellisestä sijainnista tai muista vastaavanlaisista elementeistä.

Rehellisyys ja riskinhallinta. Hakijoiden tulee olla rehellisiä sekä itseään että muita kohtaan. Rehellisyys omasta kokemuksesta ja kunnosta, vallitsevista olosuhteista ja projektin haasteellisuudesta, luo turvalliset ja realistiset puitteet projektin toteutumiselle. Ehdotetun projektin on oltava luonnollista progressiota hakijoiden aikaisemmalle kiipeilykokemukselle.

Tyyli ja urheiluhenkisyys. Hankkeen tulee osoittaa hyvää tyyliä ja urheiluhenkisyyttä. Hyvään tyyliin kuuluu mm. luontoarvojen kunnioittaminen, itsenäinen toiminta sekä kiipeilyetiketin esimerkillinen noudattaminen. Urheiluhenkisyydellä tarkoitetaan kanssakiipeilijöiden kannustamista ja auttamista, paikallisten kulttuurien kunnioittamista ja yleisesti reilua ja positiivista asennetta muita ihmisiä kohtaan.

Omaperäisyys ja luovuus. Hankkeen tulee olla omaperäinen ja luova. Kyse voi olla uudesta tyylistä, ensinoususta, vähemmän tunnetusta maantieteellisestä paikasta tai muusta lajia edistävästä kehityksestä.