Säännöt

Vuoden 2016 säännöt

1 Hakuoikeus

Apurahaa haetaan kiipeilyyn liittyvälle henkilökohtaiselle tai yleishyödylliselle hankkeelle, joka toteutetaan 1.3. 2018 mennessä.

Hakijoiksi kelpaavat Suomen kansalaiset tai Suomessa pysyvästi asuvat muiden maiden kansalaiset, poislukien apurahojen jakamisesta päättävät henkilöt sekä heidän lähiomaisensa. Hakea voi yksin tai ryhmänä. Sama kokoonpano saa jättää vain yhden hakemuksen. Alle 18-vuotiaat hakijat tarvitsevat hakemukseensa huoltajansa luvan.

Apurahaa ei voi hakea kaupallisille retkikunnille tai muutoin kaupalliseen toimintaan.

2 Hakeminen

Haku tehdään tekstimuotoisesti erillisellä lomakkeella. *

3 Päätökset

Apurahojen jakamisesta päättää 3-5 -henkinen raati. Raadin kokoonpano vaihtelee vuosittain.

Raati arvioi hakemukset perustuen apurahan listattuihin arvoihin. Raati voi halutessaan myöntää koko apurahan yhdelle hankkeelle, jakaa sen useammalle hankkeelle tai jättää kokonaan jakamatta. Raadin valinnan hyväksyy Suomen Alppikerho ry:n hallitus.

4 Apurahan saajan velvollisuudet

Apurahan saajien on raportoitava hankkeen etenemisestä vähintään kahden kuukauden välein apurahaorganisaatiolle. Raportoinnin voi suorittaa  suoraan tai sosiaalisen median kautta. Raportointia voidaan käyttää yhteistyöyritysten näkyvyyden lisäämiseen.

Hankkeen toteutumisen jälkeen apurahan saajien on oltava valmiita esittelemään hankkeen kulku seuraavan vuoden apurahojen julkistamistilaisuudessa.

Mikäli hanke peruuntuu, apurahan saajan on palautettava saatu apuraha. Hankkeen epäonnistuessa hyvästä yrityksestä huolimatta saatuja apurahoja ei tarvitse palauttaa.

Apurahan saajan on itse ilmoitettava apuraha verottajalle.

5 Vuoden 2016 päivämäärät

Hakuaika alkaa maanantaina 3.10. ja loppuu sunnuntaina 6.11. kello 23:59. *

Raadin kokoonpano julkistetaan maanantaina 3.10. *

Voittajat julkistetaan Helsinki Adventure Night -tapahtumassa marras-joulukuussa.